Про дотримання процедури  стратегічної екологічної оцінки. 

       Відповідно до частини першої статті 13  Закону України „Про стратегічну екологічну  оцінку” проект документа державного планування, як державного, так і місцевого та регіонального рівнів звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів, замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) подає до наступних центральних органів виконавчої влади та відповідних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації:

 • Міністерства екології та природних ресурсів України;
 • Міністерства охорони здоров’я України;
 • управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації;
 • управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації

       Згідно зі статтею 16 зазначеного Закону замовник  протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це Міністерство екології та природних ресурсів України.

До уваги замовників документів державного планування, на які поширюється дія Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

       З 1 лютого 2019 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. №45 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».  Постановою  внесено зміни до ряду нормативно-правових актів стовно проведення державної стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, на які поширюється дія Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  Пункту 2 змін, затверджених цією постановою,  що стосується розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, набирає чинності з 1 січня 2020 року.

До уваги  районних державних адміністрації та

органів місцевого самоврядування

        Стратегічна екологічна оцінка проектів документів державного планування   здійснюється до подання їх на затвердження у порядку, встановленому Законом України  „Про стратегічну екологічну оцінку”

         Стратегічна екологічна оцінка - процедура, необхідна для визначення, опису та оцінювання наслідків впливу на овкілля та здоров’я населення, пов’язаних з виконанням документів державного планування (містобудівна документація: генеральний план, детальний план території або план зонування території, схеми планування району, стратегій, загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших програм і програмних документів, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування), розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

        Законодавець передбачив уповноважені центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я   (Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України) та уповноважені місцеві органи виконавчої влади (відповідні підрозділи обласних державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), на які покладені функції здійснення стратегічної екологічної оцінки.

        Підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я обласних державних адміністрацій здійснюють  стратегічну екологічну оцінку  проектів документів державного планування  місцевого та регіонального рівнів згідно з вимогами статті  8  Закону. 

         Замовник - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.

        Стратегічна екологічна оцінка включає такі етапи:

 • визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 • проведення громадського обговорення та консультацій;
 • врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 • інформування про затвердження документа державного планування;
 • моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля та здоров’я населення.

         Районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування повинні враховувати наступні моменти:  

 1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження уповноваженими органами.
 2. Здійснення  стратегічної  екологічної оцінки і складання звіту про стратегічну екологічну оцінку забезпечує замовник. Закон не передбачає акредитованих проектних та наукових організацій, які повинні складати такий звіт.
 3. Замовник забезпечує фінансування здійснення стратегічної екологічної оцінки. При складанні органам виконавчої влади та місцевого самоврядування проектів бюджетів необхідно передбачати додаткові видатки на складання звіту про стратегічну екологічну оцінку у процесі розроблення документів державного планування.
 4. Відповідно до частини 3 статті 11 Закону у складі проектів  містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ „Охорона навколишнього природного середовища”, який повинен відповідати вимогам частини 2 цієї статті.
 5. Закон зобов’язує замовника  враховувати  в документах державного планування. звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій 
 6. Замовник забезпечує вільний доступ громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, проекту документа державного планування, звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення, визначеного Законом, а також до результатів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля.
 7. Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки визначений безпосередньо у Законі України  „Про стратегічну екологічну оцінку”.
 8. Для забезпечення єдиного підходу до здійснення стратегічної екологічної оцінки  замовнику  необхідно керуватися Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затвердженими наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296.
 9. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України

До уваги зацікавлених осіб

     З 12 жовтня 2018 року вводиться в дію Закон України „Про стратегічну екологічну екологічну оцінку”. Закон регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки ( СЕО). Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров′я, та інтегрування екологічних вимог при підготовці та затвердженні документів державного планування.

       Стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров′я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом′якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби -транскордонних консультацій), врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій у документі державного планування, інформування про затвердження документа державного планування. (Ст.1 Закону)

         Переваги Закону:

- Оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, в тому числі здоров′я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та відшкодування можливих негативних наслідків;

- Визначені документи державного планування, які вимагають проведення СЕО (об′єкти СЕО);

- Участь громадськості та порядок врахування її результатів;

- Встановлений порядок консультацій з органами, уповноваженими в сферах охорони довкілля та здоров′я;

- Модель СЕО, що забезпечує наближення до законодавства ЄС та виконання вимог Протоколу про СЕО до Конвенції Еспо;

- Врегульована процедура транскордонних консультацій в разі, якщо документи державного планування ймовірно матимуть наслідки для довкілля інших держав, в разі, якщо такі документи інших держав матимуть наслідки для довкілля України.

Схема здійснення стратегічної екологічної оцінки