Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

   Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

     Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.                          

     Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

     Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі:

письмово за адресою: 46006, вул. Шпитальна,7 м. Тернопіль, Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

електронною поштою: eco_ter@eco.te.gov.ua     

за телефоном: (0352) 25 95 93

              Запит на інформацію повинен містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

     З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ