Розпорядник

інформації

Управління  екології та природних ресурсів                                    Тернопільської обласної державної адміністрації

Запитувач 

   __________________________________________________

       (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

___________________________________________________         прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

___________________________________________________    осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, _______________________________________________

               поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

_________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу     

_____________________________________________      (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

_____________________________________________     (будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу  ____________________________________________

факсом       ___________________________________________

телефоном _____________________________________________

_________    _____________

    (дата)                         (підпис)