До уваги суб’єктів господарювання, діяльність яких пов'язана із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря

14 липня 2022

     

До уваги суб’єктів господарювання, діяльність яких пов'язана із  викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та проектних організацій, яким надано право розробляти документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

     На    підставі    рішення    Державної    регуляторної     служби     України від 30.12.2021 № 35 «Про необхідність усунення Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України наказом від 19.05.2022 № 202, внесло зміни до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7, шляхом виключення пункту 1.11 глави 1, яким передбачалося, що звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин подавався до Міндовкілля (суб’єкт господарювання, об’єкт якого належить до першої групи), обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб’єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі.

     Оскільки, відповідно до п.1.6. вищевказаної Інструкції Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин є складовою частиною матеріалів, на підставі яких розробляється розділ, передбачений пунктом 2.9 глави 2 Іструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких    обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108. Такий Звіт подається черезЦентр надання адміністративних послуг (м.Тернопіль,  вул. Кн.Острозького, 6) до дозвільного органу разом з документами,    у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.